خوش آمدید به

  • NO.789-B-809 Shenhua Road
    ZHEJIANG ,CHINA 310012
  • الکترونیکی ما
    mike@hzpt.com
    hzptcorp@gmail.com
    webmaster@hzpt.com

همه محصولات

CM / B سری B کمپرسور هوا اسکرو بدون روغن (آب - روانکاری)

CM سری کمپرسور هوا اسکرو تبدیل تناوبی با روانکاری آب - بدون روغن

کمپرسور هوا CM سری D روانکاری آب با فشارپایین - بدون روغن

کمپرسور هوا CMN سری A روانکاری میکرو- روغن

کمپرسور هوا CM سری D روانکاری فشارپایین مایکرو- روغن

کمپرسور هوا CM سری D روانکاری آب فشارپایین مایکرو- روغن

سری CMN / G کمپرسور اسکرو هوا میکرو – روغن با فشار بالا

سری کمپرسور هوا (گاز) ویژهCMT ،

خشک کن های جذبی غیرحرارتی